O nás

„Ak je diéta nesprávna, medicína je zbytočná. Ak je strava správna, medicína nie je potrebná. “ – Ayurvédske príslovie.

O nás.

Projekt Strava.sk je internetový portál, ktorý prináša súhrnné informácie o zdraví, zdravej strave, zdravom životnom štýle a potenciálnych ohrozeniach týchto cenností.

Portál www.strava.sk je nezávislým zdrojom informácií podporujúci všetky pozitívne aktivity súvisiace so zdravou výživou.

Pre koho je portál určený:

Portál je určený pre zdravých i chorých, pre tých, ktorí si chcú stravou zlepšiť alebo upevniť svoj momentálny i celkový zdravotný stav. Je určená pre všetkých, ktorí vidia zmenu stravovacích návykov ako obrat k lepšiemu.

Jednoducho pre každého, kto sa rozhodol zmeniť alebo obohatiť svoju stravovaciu rutinu a hľadá aktuálne informácie kde si príslušné potraviny môže zakúpiť, ako si ich uvariť, v ktorých stravovacích zariadeniach mu ich ponúknu, ktoré nové produkty sú v ponuke, aká existuje literatúra o danej strave, aké prednášky, semináre a filmy prebiehajú, prípadne ako môže ovplyvniť ponuku slovenských výrobcov a pestovateľov.

Užitočné informácie tu taktiež nájdu aj ľudia s rôznymi zdravotnými diagnózami, predispozíciami alebo neduhmi. Rozoberať budeme zdravotné problémy, stavy a predispozície týkajúce sa nielen tráviacej sústavy ale aj celkového zdravia.

Na svoje si u nás prídu aj milovníci zdravých receptov, zdravého životného štýlu a aktívnej rutiny.

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu Strava.sk je prispieť k zlepšeniu zdravia nášho obyvateľstva prostredníctvom prehľadných informácií o zdravej výžive a jej produktoch na internetovom portáli Strava.sk.

Ciele projektu:

  • podporiť informovanosť o zdravej výžive a jej produktoch,
  • sprostredkovať pravdivé informácie o zdraví, chorobách a fyzických či psychických stavoch ovplyvňujúcich každodenné fungovanie,
  • predstaviť širokej verejnosti vybrané typy stravy a autorov, ktorí ich prezentujú svojou literatúrou,
  • ponúkať prehľadnú databázu produktov, výrobcov, distribútorov a predajcov zdravej výživy; organizácií, stravovacích zariadení, poradní, literatúry, internetových odkazov a ďalších zdrojov informácií súvisiacich so zdravou výživou, či vybranými typmi stravy,
  • poskytnúť priestor pre diskusiu o zdravej výžive, v podobe fóra a poradne, aby každý našiel odpoveď na svoje otázky, či problémy,
  • prinášať aktuálne správy zo sveta zdravej výživy a o novinkách na našom trhu,
  • podporiť výrobu a predaj produktov zdravej výživy, funkčných potravín, biologicky pestovaných potravín a tiež prispieť k výrobe chýbajúcich produktov zdravej výživy na našom trhu,

Na záver:

Ľudské zdravie je najväčším bohatstvom človeka. Ovplyvňuje kvalitu nášho vnútorného i spoločenského života. Otázka zdravia sa dotýka každého z nás a dobré zdravie je predpokladom k dosiahnutiu vyššej kvality života.

Súčasný svet plný technológie, umelo vytvoreného prostredia, časového stresu, umelej stravy, mentálneho i environmentálneho znečistenia narúša životnú rovnováhu. Hľadáme prostriedky, ktorými možno kompenzovať negatívny vplyv tejto doby. Spôsoby ako opäť nájsť duševnú i telesnú rovnováhu, ako šťastne a zdravo žiť v harmonických vzťahoch s ostatnými.

Moderné technológie, medzi ktoré patrí aj internet, sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. Umožňuje nám efektívne nájsť potrebné informácie a uľahčuje komunikáciu. Našim cieľom je zbierať informácie, prehľadne ich spracovávať a ďalej ich zaujímavou formou poskytovať, umožňovať širokej i odbornej verejnosti vzájomnú komunikáciu, tak aby si každý našiel odpovede na otázky zdravia a zdravého životného štýlu.

Našou snahou je vytvoriť bohatý zdroj inšpirácií a informácií, ktoré v konečnom dôsledku povedú k pozitívnej zmene vo Vašom živote.

Strava logo. O nás.
Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok. Všetky články, návody, recepty, diéty a informácie sú poskytované s najlepším vedomím, svedomím a majú výhradne informačný charakter.

Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu stránky a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto informácií na týchto stránkach. Akékoľvek využitia informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Autorské práva

Vlastník informačného portálu https://strava.sk si vyhradzuje všetky práva na obsah (ďaľej len prevádzkovateľ). Ak nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu sú majetkom prevádzkovateľa. Všetok obsah týchto stránok vrátane textov, dokumentov, web dizajnu, odporúčaní, technických náčrtov, grafiky, ilustrácií a usporiadania súborov je chránený autorskými právami. Tieto materiály sa môžu používať výhradne na osobné a nekomerčné účely. Prevádzkovateľ sa v prípade porušenia bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou nevynímajúc. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Šírenie informácii a obsahu stránky prevádzkovateľ povoľuje, pod podmienkou nezmenenej podoby, zreteľného uvedenia zdroja a so súhlasom autora.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.